Reacția AFAM la modificarea legislației muncii

Posted on

”Prevederile actuale ale Codului muncii necesită îmbunătățire, reieşind din realitățile autohtone, precum și din experința altor țări”. Reacția vine din partea Consiliului de administrare al Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), după ce sindicatele au criticat unul dintre proiectele de modificare a Codului muncii, care se află pe rol în Parlament.

AFAM susține propunerile Guvernului de modificare a legislației în domeniul muncii, prin care se face un pas spre echilibrare a drepturilor și obligațiilor angajaților și angajatorilor.

”Accentuăm că propunerile de modificare și completare a Codului muncii au fost elaborate în cadrul unui grup de lucru tripartit, format din reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Economiei, Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și cei ai mai multor asociații patronale. Discuțiile au fost purtate pe parcursul a mai mult de 6 luni. Propunerile s-au făcut prin prisma standardelor internaționale în sfera relațiilor de muncă și experiența statelor industrial dezvoltate”, se spune în declarația AFAM.

Femeile antreprenoare mai spun că legislația trebuie să fie flexibilă, receptivă la schimbări, fiind echitabilă, relevantă și actuală. Totuși, ele recunosc preocupările CNSM și poziția că îmbunătățirea climatului de afaceri în Republica Moldova nu trebuie să fie făcută din contul diminuării drepturilor și garanțiilor de muncă ale salariaţilor. Însă, în opinia AFAM, ”nu putem nega faptul că reglementările de muncă în Moldova sunt în continuare rigide și birocratice, afectând astfel dezvoltarea mediului de afaceri”. Reglementările actuale se bazează pe norme declarative, care în final nu asigură protecția intereselor salariaților, ci din contra creează impedimente la angajare și desfășurare a activității de muncă, mai spune AFAM.

Amintim că, sindicatele s-au arătat nemulțumite de proiectul de lege de modificare a Codului muncii. Documentul prevede scutirea angajatorilor de obligația de a prezenta statele de personal inspecției teritoriale de muncă și de a elibera salariaților permise nominale de acces la locul de muncă, excluderea interzicerii perioadei de probă la angajarea tinerilor specialiști în cazul încheierii contractului individual de muncă și concedierea ulterioară a acestora fără ca angajatorul să mai fie obligat să-și argumenteze decizia.

Atunci, Camera de Comerț Americană a precizat că modificările propuse sunt argumentate și nu distorsionează echilibrul dintre salariați și angajatori, fiind amendamente necesare pentru dezvoltarea pieței muncii în Moldova.

Parlamentul examinează trei proiecte de modificare a Codului muncii. Două dintre acestea au fost votate în primă lectură de către deputați. Reacția sindicatelor și cea a mediului de afaceri au fost formulate în privința celui de-al treilea document, care este examinat în comisiile parlamentare.

Sursa: www.bizlaw.md