Cerere de aderare AFAM

Către: Asociaţia Femeilor Antreprenoare din Moldova
În atenţia: Consiliului de Administrare AFAM
Solicit aprobarea aderării candidaturii mele la Asociaţia Femeilor Antreprenoare din Moldova
(denumită în continuare AFAM) în calitate de membră.
Nume
Prenume
Denumirea companiei/instituţiei pe care o reprezint
Funcția FondatoareAdministratoareLiber-profesionistăAngajată în calitate de
Extras din contractul de prestare de servicii (doar pentru liber profesioniste)

Activitatea companiei/instituției pe care o reprezentați

Domeniul de activitate
Anul fondării
Produse, servicii pe care le oferiți
Pagina web a companiei
Telefon
Altă informație relevantă
Raportul financiar (opțional)

Date personale

Data și anul nașterii
IDNO
Localitatea
Telefon de contact
E-mail
Pagină Facebook (opțional)
Administrația AFAM își rezervă dreptul de a verifica autenticitatea informației prezentate.